Consulting

Cílové skupiny -targeting

Segmentace zákazníků

On-line marketing

Analýzy trhů a klientů
Kontrola správnosti adresných a marketingových dat, analýza a optimalizace Vašich stávajících trhů, vytváření nových trhů. Ukážeme Vám potenciální zákazníky – přesně, adresně… Kontrola správnosti dat, jejich obohacení, odstranění duplicit…

Geomarketing (+)

Stále častěji využívají i klienti z „netradičních“ oborů nové možnosti geomarketingu. Základem jsou opět jedinečné databáze – ca. 2,6 milionu domů a na 4 miliony bytů v ČR , ale také množství sociodemografických a statistických dat a údajů.